logo
FA 02/2020 Informacje i komentarze

Wydarzenia

Wydarzenia 1

Fot. AWF

Status quo we Wrocławiu

WROCŁAW Dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF, będzie drugą kadencję rektorem wrocławskiej AWF. Był jedynym kandydatem w wyborach na to stanowisko. Otrzymał 95 głosów poparcia w 96-osobowym Kolegium Elektorów. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Prof. Rokita od 2008 roku kieruje Katedrą Zespołowych Gier Sportowych. Współtworzył piłki edukacyjne Edubal, przeznaczone dla uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Zachęcają do większej aktywności fizycznej uczniów oraz do podniesienia atrakcyjności lekcji wf. Jest autorem blisko 100 publikacji. Należy do Polskiego Towarzystwa Nauk o Kulturze Fizycznej oraz European College of Sport Science. W 2001 r. zakładał Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych. Od 2012 r. jest prezesem KS AZS-AWF Wrocław oraz przewodniczy Komisji Nauki przy Radzie Sportu Zarządu Głównego AZS.

Wydarzenia 2

Fot. ERC

Nowy przewodniczący KPN

WARSZAWA Prof. Marcin Nowotny został nowym przewodniczącym Komitetu Polityki Naukowej. Od 2008 roku kieruje Laboratorium Struktury Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej. W swoich badaniach stosuje metody biologii strukturalnej do określenia mechanizmów utrzymywania i przetwarzania informacji genetycznej. Zdobywał prestiżowe granty, m.in. z European Research Council, Howard Hughes Medical Institute i Wellcome Trust (dwukrotnie). KPN to organ opiniodawczo-doradczy ministra nauki i szkolnictwa wyższego. W skład tego gremium wchodzi 12 członków, których kadencja trwa 2 lata. Spośród nich co pół roku wybierany jest przewodniczący. W kadencji rozpoczętej w 2018 roku na czele KPN stali dotąd: prof. Jerzy Szwed, prof. Tomasz Żylicz oraz dr hab. Natalia Letki.

Wydarzenia 3

Fot. UŁ

Doktorat h.c. – prof. Jan Woleński

ŁÓDŹ Prof. Jan Woleński, wybitny polski filozof, wykładowca na UJ i kierownik Katedry Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, laureat Polskiego Nobla, został 14 stycznia doktorem honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. Od chwili wygłoszenia w Łodzi pierwszego, poważnego i naukowego referatu na początku lat sześćdziesiątych XX wieku, pisze książki (33 tytuły), skrypty (6), artykuły (930) oraz poświęca swój czas na prace edytorskie i popularnonaukowe. Przez całe życie walczy na forach międzynarodowych i krajowych, na łamach prasy oraz w środowisku PAN i PAU o to, by myśl filozoficzna w Polsce była ważnym składnikiem kultury. Prof. Woleński przyznał, że otrzymanie najwyższej godności łódzkiej uczelni ma dla niego szczególne znaczenie.

Wydarzenia 4

Fot. Łukasz Łepik

„Lubelski Nobel” dla psychologa

LUBLIN Prof. Cezary Domański z Katedry Psychologii Emocji i Osobowości na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej otrzymał Nagrodę Naukową im. prof. Edmunda Prosta przyznawaną przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Laureat jest psychologiem i historykiem. Doceniono go za monografię Historia psychologii w Europie Środkowej, której przedmiotem jest rozwój psychologii, psychiatrii, a także nauk pokrewnych od roku 1879, czyli uruchomienia przez Wilhelma Wundta pierwszej pracowni psychologicznej, do roku 1939. W książce przedstawił podstawowe fakty i nazwiska psychologów, którzy żyli i pracowali w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach i Słowacji, na Węgrzech oraz w Słowenii. Wyróżnienia „Zasłużony dla lubelskiego środowiska naukowego” otrzymali: prof. Agnieszka Bender z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i prof. Janusz Kocki z Zakładu Genetyki Klinicznej na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Polska Platforma Medyczna

WROCŁAW Osiem podmiotów przystąpiło do realizacji projektu „Polska Platforma Medyczna”. Liderem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Portal ma integrować, prezentować i promować osiągnięcia naukowe oraz potencjał badawczy partnerów w zakresie medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia. Platforma będzie skupiała w jednym miejscu rozproszone dotychczas informacje o: medycznych publikacjach naukowych, badaniach, patentach, sprzęcie badawczym, naukowcach. Wszystko będzie w otwartym dostępie. W projekcie uczestniczą także: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi. Platforma ma zostać uruchomiona do końca maja.

Wydarzenia 5

Fot. SBŁ

Będą doradzać

WARSZAWA Prof. Lucyna Alicja Woźniak, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, została przewodniczącą Kolegium Doradców przy prezesie Centrum Łukasiewicz. Do głównych zadań tego gremium należy konsultacja obszarów priorytetowych dla działań rozwojowych Łukasiewicza oraz opiniowanie kierunków współpracy ze środowiskiem biznesowym. W gronie 20 członków Kolegium są także inni przedstawiciele środowiska naukowego: dr inż. Paweł Bielski, dyr. Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej; dr inż. Piotr Dumania, dyr. Łukasiewicz – Instytutu Technologii Elektronowej; dr Radosław Dziuba, dyr. Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych; dr inż. Barbara Juszczyk, dyr. Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach; prof. Marcin Moniuszko, prorektor ds. nauki i rozwoju, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; dr inż. Paweł Stężycki, dyr. Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa; prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej; prof. Tadeusz Uhl z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; prof. Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej. Łukasiewicz z 8 tys. pracowników i 36 instytutami badawczymi jest trzecią co do wielkości siecią badawczą w Europie.

Wydarzenia 6

Fot. UJ

Zmiana na czele KCIK

SOPOT/KRAKÓW Prof. Karol Życzkowski z Zakładu Optyki Atomowej Uniwersytetu Jagiellońskiego został dyrektorem Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej w Sopocie. Na 4-letnią kadencję powołał go rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Piotr Gwizdała. Dotychczas jednostką kierował prof. Ryszard Horodecki. KCIK zostało powołane przy UG jako wspólna jednostka badawcza, zrzeszająca 9 ośrodków naukowych w celu tworzenia zintegrowanej bazy dla interdyscyplinarnych badań w obszarach przetwarzania kwantowej informacji i podstaw fizyki. Od czasów studiów, ukończonych w roku 1983, prof. Życzkowski jest stale związany z UJ. Od 1999 roku pracuje równocześnie w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Zajmuje się mechaniką i informatyką kwantową, teorią chaosu oraz zastosowaniami matematyki w naukach społecznych.

Wydarzenia 7

Fot. UTP

Inwestycje nad Brdą

BYDGOSZCZ O nowe laboratoria i sale wykładowe wyposażone w sprzęt najwyższej klasy wzbogacił się Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oprócz 26 interaktywnych monitorów wyświetlających obraz w rozdzielczości 4K/UHD, zakupiono fantomy i modele zwierząt, m.in. krów, psów i szczurów, umożliwiające studentom poznawanie ich fizjologii i anatomii. W zmodernizowanych salach dydaktycznych zainstalowano dodatkowe monitory dla studentów, podnoszące komfort pracy podczas wykładów. Uruchomiono także nowoczesne prosektorium. Dla studentów zorganizowano strefę relaksu. Wcześniej przeprowadzono remont elewacji dwóch budynków oraz dachu wydziału. Inwestycja pochłonęła ponad 2,6 mln zł.

Wydarzenia 8

Fot. Andrzej Romański

Pani komisarz

TORUŃ Patrycja Gulak-Lipka z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu została pierwszą kobietą, która zdobyła krajowe i międzynarodowe uprawnienia komisarza zawodowych rozgrywek koszykarskich. Jest asystentką w Katedrze Doskonałości Biznesowej Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. W tym roku zamierza złożyć rozprawę doktorską poświęconą zarządzaniu klubami koszykarskimi. Jeszcze jako zawodniczka występowała na parkietach w USA, Hiszpanii, Francji i we Włoszech. Przez jeden sezon broniła barw gdyńskiego Lotosu, z którym zdobyła wicemistrzostwo Polski (2008). Z kadrą Polski seniorek grała na mistrzostwach Europy (2011). Jako komisarz Polskiego Związku Koszykówki będzie obserwować zawody zarówno kobiecej, jak i męskiej ligi. Ma już za sobą także debiut w rozgrywkach zagranicznych, w meczu eliminacji mistrzostw Europy koszykarek Litwa – Albania.

Wydarzenia 9

Fot. UP

Nagroda za kolonializm

KRAKÓW Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Historyczne przyznało dr. Piotrowi Puchalskiemu z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Nagrodę dla Młodego Naukowca (Young Scholar Award) za obiecujący kierunek badań naukowych. Laureat jest adiunktem w Instytucie Historii i Archiwistyki UP. Jego zainteresowania naukowe obejmują: historię Polski i ziem polskich w ujęciu globalnym, polską politykę kolonialną i narodowościową, ewolucję ładu międzynarodowego, monarchię habsburską, najnowszą historię Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, historię Stanów Zjednoczonych, II wojnę światową. Przygotowuje właśnie publikację, w której głównym założeniem jest ukazanie roli nowo powstałego w 1918 roku państwa polskiego w międzywojennym ładzie światowym, opartym na kolonializmie w starym i nowym wydaniu (system mandatowy). Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Historyczne (PAHA) jest interdyscyplinarną organizacją non-profit zajmującą się badaniem historii i kultury polsko-amerykańskiej. Wcześniej jako część Polskiego Instytutu Sztuki i Nauki w Ameryce, od 1948 roku jest autonomicznym towarzystwem naukowym.

Wydarzenia 10

Fot. MZ

Minister uhonorował medyków

WARSZAWA Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski nagrodził 31 nauczycieli akademickich za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt dorobku w pracy akademickiej. W każdej z pięciu powyższych kategorii znalazł się przedstawiciel bądź przedstawicielka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pozostali nagrodzeni reprezentują uczelnie medyczne z: Lublina, Łodzi, Poznania, Warszawy, Szczecina, Katowic i Wrocławia. Jednym z wyróżnionych za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej jest prof. Krzysztof Giannopoulos (na fot.), kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, realizujący właśnie wart ponad 3 mln zł grant Narodowego Centrum Nauki. Badania dotyczą wpływu mikroflory bakteryjnej na rozwój przewlekłej białaczki limfocytowej. Wyjaśnieniu hipotezy, według której infekcje mogą być nie tylko konsekwencją, ale również przyczyną rozwoju i progresji tej choroby, posłuży baza ponad 25 tys. sekwencji genów odpowiadających za różnorodność przeciwciał zgromadzonych przez European Research Initiative for CLL. Pomoże ona określić, które szczepy bakteryjne powodują rozwój komórek nowotworowych.

Wydarzenia 11

Fot. PŚ

Laboratorium Przemysłu 4.0

GLIWICE Pierwszą w Polsce Pracownię Atlas Copco – światowego producenta rozwiązań technologicznych i produkcyjnych Przemysłu 4.0, uruchomiono na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Wyposażono ją w sprzęt i technologie wykorzystywane m.in. w branży motoryzacyjnej w zakresie montażu, udoskonalenia jego jakości, zwiększania niezawodności systemów technicznych. Na nowych stanowiskach studenci będą mieli okazję odbyć zajęcia integrujące wszystkie elementy ważne w automatyce, mechatronice, informatyce stosowanej, budowie maszyn, a także w organizacji procesu produkcji. Uzyskana podczas zajęć wiedza pomoże w projektowaniu samochodów, a także podczas działalności w obszarach wykraczających poza automotive. PŚ współpracuje z Atlas Copco od 2 lat. Systemy tej firmy stosowane są przez producentów, takich jak Fiat, Opel czy BMW.

Wydarzenia 12

Fot. UKSW

UKSW z PAŻP

WARSZAWA Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podpisało umowę o współpracę z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Dotyczy ona wykonywania przez badaczy z UKSW ekspertyz, analiz i prac badawczych dotyczących zagadnień związanych z organizacją zarządzania ruchem lotniczym w Europie oraz modelem europejskiego rynku lotniczego i sieci lotniczej. Badania realizowane będą w budowanym właśnie centrum naukowym w Dziekanowie Leśnym. Znajdzie się w nim 19 specjalistycznych laboratoriów wyposażonych w technologie niezbędne do analiz zarządzania ruchem lotniczym i przestrzenią powietrzną. Całkowita wartość przedsięwzięcia przekracza 83 mln zł. Partnerami UKSW w tej inwestycji są: Ośrodek Przetwarzania Informacji – PIB oraz Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej. Realizacja ma się zakończyć do końca przyszłego roku.

Wydarzenia 13

Fot. W. Nogala

Solarne transformacje

BONN Trzy zespoły badawcze z Polski znalazły się w gronie laureatów konkursu organizowanego przez sieć Solar-Driven Chemistry. Tematyka dotyczyła zagadnień związanych z transformacją małych cząstek (np. wody, dwutlenku węgla, azotu) w bardziej skomplikowane układy pod wpływem światła słonecznego. Liderem jednego z projektów będzie prof. Marcin Opałło (na fot.) z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie. Wraz z partnerami z Finlandii i Szwajcarii jego zespół zajmie się fotoprodukcją wodoru w układzie dwufazowym z odtwarzaniem donora elektronów. Chodzi o układy fotoelektrochemiczne, w których wodór wytwarzany jest na granicy pomiędzy wodą a olejem. W innych przedsięwzięciach udział wezmą: dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik z IKiFP oraz prof. Wojciech Macyk z Zakładu Chemii Nieorganicznej UJ. Konkurs to inicjatywa niemieckiej agencji finansującej badania – Deutsche Forschungsgemeinschaft. Złożono w sumie 47 wniosków badawczych. Finansowanie w wysokości 4,6 mln euro otrzymało sześć projektów.

Wydarzenia 14

Fot. Arch. prywatne

Młody Ambasador z WUM

WARSZAWA Dr Jarosław Biliński z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego został wybrany Młodym Ambasadorem Europejskiego Towarzystwa Transplantacji Krwi i Szpiku. To wąskie grono profesjonalistów wybierane corocznie przez władze European Society for Blood and Marrow Transplantation spośród lekarzy, naukowców i pielęgniarek do 35 roku życia. Dr Biliński ukończył kierunek lekarski w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. Obecnie pracuje w Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Od 2018 roku jest wiceprezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz członkiem Naczelnej Rady Lekarskiej. Przewodniczył zespołowi ds. opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. W pracy naukowej zajmuje się: hematologią, transplantologią kliniczną, immunologią, metagenomiką, genetyką, mikrobiomem jelitowym i jego oddziaływaniami z gospodarzem.

MIBMiK dołącza do EU-LIFE

WARSZAWA Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie został pierwszym polskim członkiem konsorcjum EU-LIFE. Skupia ono wiodące w dziedzinie nauk o życiu instytuty badawcze z 13 europejskich państw. EU-LIFE realizuje ideę odpowiedzialnej nauki, m.in. poprzez promowanie integracji różnorodnych środowisk naukowych, wspieranie równowagi płci i rozwoju kariery naukowców oraz rzetelną ocenę jakości badań. Od momentu założenia (2013) działa w europejskich programach badań naukowych i innowacji, zwłaszcza na rzecz Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area) oraz kolejnego unijnego programu ramowego „Horyzont Europa” przewidzianego na lata 2021–2027.

Wydarzenia 15

Fot. Arch. prywatne

Wybory w FUniP

TORUŃ Wojciech Skrodzki, student IV roku Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, został po raz drugi z rzędu wybrany na przewodniczącego Forum Uniwersytetów Polskich. W latach 2017–2019 był przewodniczącym Parlamentu Studentów UwB. Od października ub. roku jest ekspertem ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Do nowego prezydium FUniP weszli ponadto: Rafał Koziołek (Uniwersytet Jagielloński), Aleksandra Strońska (Uniwersytet Szczeciński), Dominik Słodowy (Uniwersytet Wrocławski), Filip Krokos (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Magdalena Sobiesiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej). Forum Uniwersytetów Polskich jest autonomicznym porozumieniem samorządów studenckich uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Jest platformą współpracy, komunikacji oraz wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami samorządów studenckich.

Wydarzenia 16

Fot. Tomasz Kawka

Nagrody dla śląskich naukowców

KATOWICE Podczas inauguracji 4. Śląskiego Festiwalu Nauki wręczono Śląskie Nagrody Naukowe. Przyznawane są badaczom i twórcom, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki oraz mają wybitne osiągnięcia artystyczne i promują śląską naukę w kraju i za granicą. Z 25 nominowanych kapituła nagrodziła: prof. Macieja Pieprzycę, scenarzystę i reżysera filmów fabularnych oraz dokumentalnych, wykładowcę w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego na kierunku reżyseria; dr. hab. inż. Dawida Janasa z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej; prof. Wojciecha Wojakowskiego, kierownika III Katedry Kardiologii i Kliniki Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego; prof. Janusza Kapuśniaka, prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie; dr. Michała Wilka, adiunkta w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach; prof. Ryszarda Fryczkowskiego z Instytutu Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej; prof. Irmę Kozinę (na fot.) z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Wydarzenia 17

Fot. Grzegorz Mehring

Heweliusze przyznane

GDAŃSK Po raz 32 wręczono Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Laureatką w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych została prof. Małgorzata Myśliwiec z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Uhonorowano ją za wybitne osiągnięcia naukowe dotyczące diagnostyki oraz terapii komórkowej dzieci z cukrzycą typu 1 we wczesnej fazie choroby. W kategorii nauk humanistycznych i społecznych nagrodzono ks. bp. dr. hab. Marcina Hintza, prof. Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, za znaczący wkład w zgłębianiu myśli społeczno-politycznej protestantyzmu, szczególnie pomiędzy eklezjologią a prawem kościelnym. Nagroda im. Jana Heweliusza to najważniejsze na Pomorzu wyróżnienie naukowe, ustanowione w 1987 roku Laureaci otrzymali dyplom, statuetkę Heweliusza autorstwa prof. Jana Szczypki oraz po 20 tys. zł.

Wydarzenia 18

Fot. PWSTE

Sprzęt dla geodetów

JAROSŁAW Tachimetry skanujące i zrobotyzowane, czterosystemowe odbiorniki, niwelatory, dron z kamerą multispektralną – sprzęt o wartości 1,5 mln zł będzie do dyspozycji studentów geodezji i kartografii Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Zakupione urządzenia mają nowoczesne oprogramowanie, są wodoodporne i niezwykle precyzyjne, np. tachimetry zrobotyzowane potrafią, dzięki technologii PowerSearch, same zlokalizować cel, a nawet dostosować się do warunków zewnętrznych. Aparatura zasili laboratorium metrologii geodezyjnej. To jedna z 18 pracowni w jarosławskiej uczelni, na których wyposażenie, sprzęt i oprogramowanie pozyskano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego. Wartość całego projektu, którego celem jest poprawa warunków kształcenia i dostosowanie do wymogów stawianych przez rynek pracy, przekroczyła 12,5 mln zł. Wkład własny uczelni to niespełna 2 mln zł.

Wydarzenia 19

Jubileuszowy reprint

KIELCE Uniwersytet Jana Kochanowskiego przygotował wydanie reprintowe z wieloautorskim komentarzem naukowym Antyfonarza Kieleckiego. To jeden z największych zabytków polskiego piśmiennictwa, wywodzący się z regionu świętokrzyskiego. Rękopis powstał w 1372 roku na zlecenie środowiska kanoników kieleckich. Antyfonarz Kielecki zawiera jeden z trzech najstarszych przekazów rękopiśmiennych hymnu Gaude Mater Polonia – pieśni, która w średniowieczu pełniła rolę carmen patrium, czyli hymnu państwowego. Prace nad ponownym wydaniem rozpoczęły się w połowie 2019 roku. Reprint składa się z fotografii wysokiej jakości, komentarzy naukowych przygotowanych przez interdyscyplinarny zespół znawców historii średniowiecznej, historyków, muzykologów, bibliotekoznawców, filologów klasycznych i polskich oraz tekstów m.in. rektora UJK, prof. Jacka Semaniaka i prof. Krzysztofa Brachy z Instytutu Historii UJK, pomysłodawcy wydania. Dzieło, które pojawi się na wiosnę, uświetni obchody jubileuszu 50-lecia kieleckiej uczelni.

Opracował Mariusz Karwowski

Współpraca: Piotr Burda, Marcin Czyżniewski, Katarzyna Dominiak, Michał Grzybowski, Monika Wąs, Jadwiga Witek, Maria Wojtach, Jolanta Workowska, Łukasz Wspaniały

Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki.
Więcej aktualności na naszej stronie internetowej
www.forumakademickie.pl
oraz na naszych profilach na FacebookuWydarzenia 20Wydarzenia 21
i na Twitterze

Wróć