logo
FA 02/2020 Informacje i komentarze

Nowi profesorowie

12 grudnia 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

NAUKI INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE: Janina Adamus (PCz), Jan Danielewicz (PWr), Mariusz Dudziak (PŚ), Katarzyna Gawdzińska (AMSz), Bożena Hoła (PWr), Jarosław Jakubowicz (PP), Bogdan Kaźmierczak (IPPT PAN), Anna Kucaba-Piętal (PRz), Julian Plewa (UŚ), Bartosz Powałka (ZUT), Wiesław Rokicki (UW), Edward Rój (INSCh), Aleksandra Sas-Bojarska (PG), Dariusz Skibicki (UTP), Anna Snakowska (AGH), Sławomir Sujecki (PWr), Tomasz Szolc (IPPT PAN)

NAUKI HUMANISTYCZNE: Jolanta Daszyńska (UŁ), Adam Dobaczewski (UMK), Ilona Dobosiewicz (UO), Irena Dżurkowa-Kossowska (UMK), Andrzej Fabianowski (UW), Maciej Franz (UAM), Paweł Grata (URz), Ryszard Gryglewski (UJ), Paweł Kawalec (KUL), Ryszard Kulesza (UW), Wacław Lewandowski (UMK), Jolanta Małecka-Kukawka (UMK), Henryk Mamzer (IAiE PAN), Arkadiusz Morawiec (UŁ), Danuta Okoń (USz), ks. Jacek Pawlik (UWM), Andrzej Pelisiak (URz), Bożena Rozwadowska (UWr), Andrzej Szczerski (UJ), Ewa Szczęsna (UW)

NAUKI MEDYCZNE I O ZDROWIU: Wioletta Barańska-Rybak (GUMed), Krzysztof Błaszyk (UMP), Magdalena Bujalska-Zadrożny (WUM), Marzanna Cechowska-Pasko (UMB), Leszek Kalinowski (GUMed), Małgorzata Kołodziejczak (Szpital św. Elżbiety Warszawa), Radosław Lenarczyk (SUM), Bartosz Molik (AWF Warszawa), Wojciech Naumnik (UMB), Monika Podhorecka (UML), Nafis Rahman (UMB), Teresa Sierpińska (UMB), Przemysław Sikora (UML), Ewa Słomińska (GUMed), Beata Stanisz (UMP), Piotr Suwalski (CSK MSWiA), Edyta Szurowska (GUMed), Piotr Szymański (CMKP, CSK MSWiA), Barbara Thiem (UMP), Beata Zakrzewska-Pniewska (WUM)

NAUKI ROLNICZE: Jarosław Bystroń (UPWr), Wojciech Jagusiak (URK), Paweł Janiszewski (UWM), Aleksandra Platt-Samoraj (UWM), Edyta Skrzypek (IFR PAN), Urszula Wachowska (UWM)

NAUKI SPOŁECZNE: Mirosław Bączyk (UMK), Anna Giza-Poleszczuk (UW), Beata Łaciak (UW), Jerzy Sielski (UHPJD)

NAUKI ŚCISŁE I PRZYRODNICZE: Jarosław Chojnacki (PG), Joanna Kałużna-Czaplińska (PŁ), Grzegorz Karbowiak (IP PAN), Leszek Kolendowicz (UAM), Marcin Łukaszewicz (UWr), Arkadiusz Nowak (UO), Marcin Solarz (UW), Mariusz Zdrojek (PW)

NAUKI TEOLOGICZNE: ks. Marek Tatar (UKSW)

SZTUKA: Ewa Braun (ASP), Robert Kaja (ASP Gdańsk), Mariusz Wideryński (ASP Warszawa), Artur Winiarski (ASP Warszawa), Irena Żarnowska-Kuszewska (AMuz Bydgoszcz)

Wróć