logo
FA 02/2020 Życie naukowe

Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Nagrody Prezesa Rady Ministrów 1Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową zostały ustanowione w 1994 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Wypełniły lukę powstałą po zlikwidowaniu nagród państwowych i nagród Sekretarza Naukowego PAN. Gremium kwalifikującym do nagród jest Zespół ds. Nagród Prezesa Rady Ministrów, powołany przez premiera na pięcioletnią kadencję. Przewodniczy mu prof. Tomasz Giaro, prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego.

W rozporządzeniu określono trzy kategorie nagród: za wyróżnione prace doktorskie, za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej.

Do konkursu w 2019 r. nadesłano 224 wnioski, z których 129 dotyczyło doktoratów, 75 osiągnięć będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego i 20 osiągnięć w zakresie działalności naukowej. Najwięcej wniosków – 91 – dotyczyło prac i osiągnięć w dziedzinach nauk ścisłych i technicznych. Nauk humanistycznych, społecznych i artystycznych dotyczyło 79 wniosków, a 54 nauk przyrodniczych i medycznych.

W danym roku premier może przyznać nie więcej niż 45 nagród, z tego do 25 nagród za rozprawy doktorskie, do 10 nagród za habilitacje oraz do 10 nagród za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej. W 2019 r., zgodnie z sugestią Zespołu, Prezes Rady Ministrów postanowił uhonorować swoją nagrodą autorów: dwunastu rozpraw doktorskich, dziesięciu osiągnięć habilitacyjnych oraz dwóch osiągnięć z zakresu działalności naukowej.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku 2019
Za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w tym twórczości artystycznej
Prof. dr hab. Danuta KisielewskaAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Prof. dr hab. Ewa Kula-ŚwieżewskaInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
Za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego
dr hab. Przemysław Jerzy Błyszczuk, prof. UJUniwersytet Jagielloński
dr hab. Wojciech BrzezickiUniwersytet Jagielloński
dr hab. Janusz Marcin DąbrowskiUniwersytet Jagielloński
dr hab. Miłosz Paweł GierszUniwersytet Warszawski
dr hab. Jerzy KaliszukInstytut Historii Nauki PAN
dr hab. Tomasz KlimsiakUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. inż. Małgorzata Elżbieta KopytkoWojskowa Akademia Techniczna
dr hab. Agata Lucyna StarostaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Joanna Urban-CiećkoInstytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego
dr hab. Arkadiusz WudarskiUniwersytet Zielonogórski
Za wyróżniającą się rozprawę doktorską
dr Anna AndrzejewskaInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
dr Łukasz BolaUniwersytet Jagielloński
dr Michał LesiukUniwersytet Warszawski
dr Mateusz Jan OlbromskiUniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr inż. Agnieszka Pęska-SiwikAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
dr Urszula Helena PiotrowskaUniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
dr Tomasz SmoleńskiUniwersytet Warszawski
dr inż. Mariusz Tadeusz SzkodaPolitechnika Gdańska
dr Wojciech Piotr WłoskowiczInstytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
dr Marcin WrochnaUniwersytet Warszawski
dr Ewa ZawojskaUniwersytet Warszawski
dr inż. Adam ZielińskiZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wróć