logo
FA 02/2020 Życie naukowe

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dokonał w 2019 r. oceny merytorycznej wniosków o przyznanie Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dorobek prezentowany w aplikacjach obejmował dwa lata działalności naukowców.

W skład zespołu powołano 31 członków reprezentujących środowisko szkolnictwa wyższego i nauki oraz stosowne dziedziny i dyscypliny nauki bądź sztuki, a pracom zespołu przewodniczył profesor Bogdan Szlachta, prawnik i filozof polityki z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nagrody przyznawane są w 5 kategoriach, za: całokształt dorobku, znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej, znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej, znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej.

Minister podjął także decyzję o przyznaniu z inicjatywy własnej nagród za znaczący wkład w działania podejmowane na rzecz szkolnictwa wyższego i nauki, w tym dla członków Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ocenie zespołu poddanych zostało 129 wniosków. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu 88 nagród w wymienionych wcześniej kategoriach, w tym 75 indywidualnych i 13 zespołowych. Do szkół wyższych trafiły 54 nagrody, 10 do instytutów PAN, 13 wzięli reprezentanci Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 10 członkowie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, a jedną prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Łącznie minister nauki nagrodził 138 naukowców. Warto zauważyć obecność przedstawicieli uczelni niepublicznych wśród nagrodzonych. Reprezentują oni SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (2 osoby), Akademię WSB i Dolnośląską Szkołę Wyższą.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2019
prof. dr hab. inż. Tadeusz KaczorekPolitechnika Białostocka
prof. dr hab. Stanisław JadachInstytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
prof. dr hab. Bogusław BuszewskiUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr dr h.c. Oded StarkUniwersytet Warszawski
prof. dr hab. inż. Juliusz PernakPolitechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Jacek Franciszek GierasUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
prof. dr hab. inż. Edward ChlebusPolitechnika Wrocławska
prof. dr hab. Aleksandra ŁuszczyńskaSWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
prof. dr hab. Maciej ŻyliczFundacja na rzecz Nauki Polskiej
prof. dr hab. Włodzimierz BoleckiInstytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Józef MareckiUniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej
prof. dr hab. n. med. Marcin Przemysław MyckoUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. Marcin WodzińskiUniwersytet Wrocławski
dr hab. Jacek Zaucha, prof. UGUniwersytet Gdański
dr hab. Edyta Rudawska, prof. US,
dr hab. Ewa Frąckiewicz, prof. US,
dr Małgorzata Wiścicka-Fernando
Uniwersytet Szczeciński
dr hab. inż. Katarzyna Piórkowska, prof. UEUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. Katarzyna Pernal,
dr inż. Ewa Pastorczak, dr Michał Hapka
Politechnika Łódzka
dr hab. inż. Jacek Mariusz Żmojda, prof. PBPolitechnika Białostocka
dr hab. Marcin ChrząszczInstytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
dr hab. inż. Agnieszka Piwkowska, prof. IMDiK,
dr hab. Dorota Rogacka, dr Irena Audzeyenka,
mgr Patrycja Rachubik, prof. dr hab. Stefan Angielski
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN
prof. dr hab. Dariusz DolińskiSWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
dr hab. Roman Józef SzczęsnyInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
dr hab. Joanna Ida SułkowskaUniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Ewa Wanda ZiembaUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. inż. Dariusz Andrzej KaczorowskiInstytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN
prof. dr hab. Andrzej ŚlebarskiUniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Paweł Jacek KrasKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
prof. dr hab. Dorota GrykoInstytut Chemii Organicznej PAN
dr hab. inż. Konstantin V. TretiakovInstytut Fizyki Molekularnej PAN
prof. dr hab. Jacek RadwanUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Piotr Szymon Żuchowski, prof. UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej
prof. dr hab. Janusz JurczakInstytut Chemii Organicznej PAN
dr hab. Wiesław Alejziak, prof. AWF, dr hab. Jadwiga Berbeka, prof. UEK, dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE, dr Małgorzata Kryczka, dr Łukasz Nawrot, dr Karolina Nessel, dr hab. Renata Seweryn, prof. UEK, mgr Paweł Stelmach, dr Bartosz
Szczechowicz, dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, prof. UEK, dr hab. Piotr Zmyślony, prof. UEP, mgr Witold Zych, dr Danuta ŻylakAkademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
dr hab. Stanisław Marek Samborski, prof. SGGW, dr hab. inż. Dariusz Gozdowski, dr inż. Jan Szatyłowicz, dr hab. inż. Tomasz Gnatowski, dr inż. Michał Stępień, dr hab. Rafał Pudełko, dr inż. Anna Nieróbca, dr hab. Jerzy KozyraSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Jarosław BurczykUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
prof. dr hab. inż. Kazimierz DarowickiPolitechnika Gdańska
prof. dr hab. Wiesław Wątorek, dr Justyna Ciuraszkiewicz, dr Elżbieta Gocek, dr Marta KołodziejczakUniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. n. med. Jacek Józef Pietrzyk, prof. dr hab. n. med. Przemko KwintaUniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Ewa Małgorzata Rott-PietrzykUniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Tomasz Zalega, prof. UWUniwersytet Warszawski
dr Barbara MuszyńskaDolnośląska Szkoła Wyższa
Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej
dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF, dr Ireneusz Cichy, dr Tadeusz Rzepa, Marek NowickiAkademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
dr hab. Aneta Ptaszyńska, prof. UMCS, prof. dr hab. Wanda Małek, prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska, dr hab. Agnieszka Zdybicka-Barabas, prof. dr hab. Wiesław MułenkoUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. inż. Dariusz Arkadiusz Bartocha, prof. PŚ,dr inż. Czesław BaronPolitechnika Śląska w Gliwicach
prof. dr hab. Jacek Karol BardowskiInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
dr hab. Aleksandra Anna Radtke, dr hab. Piotr Franciszek Piszczek, prof. UMK, prof. dr hab. n. med. Waldemar JędrzejczykUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH, dr Przemysław Aleksander SzufelSzkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Łukasz Drewniak, prof. UW, mgr Martyna Ciężkowska, dr hab. Łukasz Dziewit, mgr Tomasz Krucoń, mgr Pola Łomża, mgr Katarzyna Piątkowska, mgr Krzysztof Poszytek, prof. dr hab. Aleksandra Skłodowska, mgr Witold UhrynowskiUniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Tomasz NiedzielskiUniwersytet Wrocławski
Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej (nagroda indywidualna I stopnia)
dr hab. Marcin Maciejczyk, prof. AWFAkademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
dr hab. Jan Klimek, prof. SGHSzkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. inż. arch. Magdalena Małgorzata, Żmudzińska-Nowak, prof. PŚPolitechnika Śląska w Gliwicach
dr Agata KarskaUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Robert MusiałkiewiczPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
dr inż. Agnieszka SmarzewskaPaństwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
prof. dr hab. Kazimierz PająkPaństwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
ks. dr Wit Eugeniusz PasierbekAkademia Ignatianum w Krakowie
dr hab. Anna Machnikowska, prof. UGUniwersytet Gdański
prof. dr hab. Jarosław GórniakUniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Zbigniew MarciniakRada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. dr hab. inż. Kazimierz FurtakCentralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej (nagroda indywidualna II stopnia)
dr inż. Łukasz Krzysztof WróblewskiAkademia WSB
dr hab. Aldona Izabela Wiktorska-Święcka, prof. UWRUniwersytet Wrocławski
dr hab. n. med. Dorota Tarnawska, prof. UŚUniwersytet Śląski w Katowicach
dr inż. Dorota Łucja PiotrowskaPolitechnika Łódzka
prof. dr hab. Arkadiusz ŻukowskiUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr inż. arch. Krzysztof KoszewskiPolitechnika Warszawska
prof. dr hab. Wiesław BanyśRada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. dr hab. Tomasz SzapiroRada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. dr hab. Jan SzambelańczykRada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. dr hab. inż. Janusz ŻmijaRada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. dr hab. Bronisław MarciniakRada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. dr hab. Ewa GruzaRada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dr hab. Andrzej HarlaRada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski, prof. ucz.Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dr hab. inż. Lech KruśRada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dr hab. inż. Jarosław Pytka, prof. PLRada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dr hab. Mirosław MuratRada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dr hab. inż. Wiktor Adamus, prof. UJRada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. dr hab. Marek Stanisław SzczepańskiCentralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
prof. dr hab. Tomasz SchrammCentralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
prof. dr hab. Marek Kazimierz RatajczakCentralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
prof. dr hab. Maria Hanna RomanowskaCentralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
prof. dr hab. Grzegorz Władysław WęgrzynCentralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
prof. dr hab. inż. Tomasz Jan BoreckiCentralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
prof. dr hab. inż. Zbigniew Jan FlorjańczykCentralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
prof. dr hab. inż. Roman Bolesław BarlikCentralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
prof. dr hab. Jacek KossutCentralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
Wróć