logo
FA 02/2020 Informacje i komentarze

Gdyby nie wizy…

Liczba studentów międzynarodowych w naszym kraju przekroczyła 85 tys. i jest wyższa o 7 tys. od tej, którą podano w ostatnim raporcie Studenci zagraniczni w Polsce – ogłosił Waldemar Siwiński, prezes FEP, podczas konferencji Studenci zagraniczni w Polsce 2020, zorganizowanej w styczniu w Łodzi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Politechnikę Łódzką w ramach projektu Study in Poland. Siwiński dodał, że gdyby nie nasze służby konsularne i dyplomatyczne, zapewne byłoby ich już 100 tys. Narzekania na utrudnienia czynione przez te służby, wsparte konkretnymi przykładami, są stałym elementem tych konferencji. Trudności dotyczą m.in. Dalekiego Wschodu i Afryki – obszarów bardzo perspektywicznych z punktu widzenia pozyskiwania przez polskie uczelnie studentów międzynarodowych. Dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW, intensywnie konsultowała z uczestnikami sytuację studentów i pracowników polskich uczelni przebywających w Chinach bądź szykujących się do wyjazdu do tego kraju, w związku z pojawieniem się epidemii koronawirusa z Wuhan. Okazuje się, że jako pierwsza zgłosiła się z tym problemem do ministerstwa Politechnika Rzeszowska, utrzymująca wymianę z Huazhong University of Science and Technology w Wuhan.

Oprócz wykładów i paneli plenarnych, zorganizowano dyskusje specjalistyczne. Studenci i kadra akademicka przyjeżdzająca do Polski bywa dekodowana jako obcy, co może nadawać pejoratywny sens mobilności. Uczestnicy panelu Obcy na kampusie prowadzonego przez prezes Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” Annę Kiryjow-Radzką, jednoznacznie wskazali, że obcość jest w zasadzie różnorodnością, która niesie w sobie potencjał ubogacenia polskiej akademii i stanowi element umiędzynarodowienia w domu.

Kampusy, jako pierwsze miejsce pobytu studentów z zagranicy, stają się coraz bardziej przyjazne: oznakowane w języku angielskim, dające aplikacje mobilne do poruszania się po terenie (i zastanej rzeczywistości) oraz organizujące wydarzenia prezentujące polską kulturę i tradycję. Kampusy są też miejscem, w którym studenci zagraniczni pokazują Polakom swoją tożsamość kulturową i prezentują obyczaje wyniesione z domu. Dzięki takim inicjatywom uczelnie otwarte na umiędzynarodowienie stają się tyglem kulturowym wzbogacającym lokalną i narodową tkankę społeczną. Wizja przedstawiona w tym panelu była nieco wyidealizowana. Niewiele kampusów spełnia opisane powyżej standardy. Mówi o tym prof. Sebastian Kołodziejczyk, szef Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (czyt. na str. 48).

Aleksy Borówka, przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów, moderował panel Szkoły doktorskie szansą na umiędzynarodowienie polskiej nauki? Katalog dobrych praktyk przedstawiony przez KRD dotyczył rekrutacji, programu nauczania, organizacji kształcenia oraz działalności samorządu doktoranckiego. Doktoranci postulowali organizację rekrutacji w dwóch terminach: czerwcu i wrześniu, publikację informacji o procesie rekrutacji w formie internetowego, przystępnego samouczka oraz możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków komunikacji na odległość. Dobre praktyki w obszarze programów kształcenia miałyby polegać na ograniczeniu do minimum wykładów na rzecz warsztatów, np. metodologicznych, organizacji kursów z pozyskiwania grantów i realizacji projektów badawczych czy laboratoriów pozwalających na wykorzystanie najnowszych technologii do pozyskiwania i analizy danych. Szczególnie istotna jest organizacja kształcenia – elastyczny dobór przedmiotów w semestrze i kumulowanie zajęć w jednym, maksymalnie dwóch dniach w tygodniu. Wśród dobrych praktyk działalności samorządu doktoranckiego KRD wymieniła wprowadzenie zagranicznych doktorantów w specyfikę działalności uczelni, doraźną pomoc w spełniania formalności administracyjnych czy próbę identyfikacji ogólnopolskich barier umiędzynarodowienia szkół doktorskich, do których w szczególności zaliczyli przewlekły proces wydawania wiz.

AKR, AB, PK

Zdjęcia Jacka Szabeli na III stronie okładki

Podczas konferencji wręczono nagrody Interstudent dla najlepszych studentów zagranicznych, a tytułami „Gwiazd umiędzynarodowienia” wyróżniono osoby zasłużone dla internacjonalizacji kształcenia wyższego w Polsce.Nagrodę Interstudent w kategorii studia licencjackie otrzymała Lien Chau Ton Nu z Wietnamu, kształcąca się w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej na kierunku International Business. W kategorii studia magisterskie nagrodzono mówiącą pięknie po polsku Huiling Zhang z Chin, studiująca na II roku polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł najlepszego doktoranta zagranicznego otrzymał Godlove Suila Kuaban z Kamerunu, pracujący w Zespole Mikroinformatyki i Teorii Automatów Cyfrowych w Instytucie Informatyki Politechniki Śląskiej. Nagrody specjalne za działalność na rzecz cudzoziemców oraz działalność charytatywną otrzymali Mikhail Urmich z Uzbekistanu (Politechnika Warszawska) – za aktywność społeczną i integrację zawodową oraz Yauheniya Barkun z Białorusi (Politechnika Białostocka) – za aktywności i zaangażowanie społeczne.Laureatami Nagrody „Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2020” w poszczególnych kategoriach zostali: Research Star – prof. Grzegorz Mazurek (prorektor ds. współpracy z zagranicą Akademii Leona Koźmińskiego); Teaching Star – prof. Jacek Szepietowski (kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu); Public Diplomacy Star – prof. Adam Jelonek, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ds. internacjonalizacji; Marketing Star – Marcin Witkowski z Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Management Star – dr Dorota Piotrowska z Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej; Rising Star – Wiktoria Herun, kierownik referatu umiędzynarodowienia Urzędu Miasta Lublin. Specjalną nagrodą „Distinguished Star” uhonorowano pośmiertnie prof. Marka Tukiendorfa, byłego rektora Politechniki Opolskiej, byłego przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.(MK)

Wróć