logo
FA 02/2020 Informacje i komentarze

Co się dzieje na gdańskiej AWFiS?

Co się dzieje na gdańskiej AWFiS? 1

Na początku lutego br. trójmiejska prasa ponownie poruszyła temat gdańskiej AWFiS. Od czerwca zeszłego roku na uczelni trwają protesty dotyczące rozliczenia finansowego umowy Belt and Road, wykonywanej przez gdańską uczelnię z Uniwersytetem Sportowym w Pekinie. W jej ramach studenci z Chin – 24 piłkarzy i 14 siatkarzy – było szkolonych przez trenerów AWFiS oraz korzystało z obiektów uczelni, m.in. akademika wyremontowanego na ich potrzeby. Tymczasem umowę z pekińską uczelnią podpisał Klub Sportowy AZS AWFiS, nie uczelnia. Zdaniem prof. Waldemara Moski, od września 2010 r. rektora AWFiS w Gdańsku i jednocześnie prezesa klubu, umowa Belt and Road „ze względów proceduralnych” nie mogła być realizowana w inny sposób. Zaniepokojenie części pracowników spowodował fakt wysokich uposażeń, które w ramach projektu otrzymali rektor i jego współpracownicy.

We wrześniu 2019 r. sprawą zajęła się gdańska Prokuratura Okręgowa i do chwili obecnej trwa postępowanie prokuratorskie, analizowane są dokumenty i przesłuchiwani świadkowie.

16 października 2019 r. „ze względów zdrowotnych” ze stanowiska rektora zrezygnował prof. Moska, jak również dwaj prorektorzy, prof. Władysław Jagiełło (ds. nauki) oraz prof. Barbara Duda-Biernacka (ds. kształcenia i rozwoju). Na stanowisku p.o. rektora ostał się tylko prof. Paweł Cięszczyk (43 lata), prorektor ds. studenckich, który do września 2017 r. pracował na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie kierował stworzonym przez siebie Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka, zajmującym się m.in genetyką wysiłku fizycznego. Skutkowało to dziesiątkami publikacji wieloautorskich w wysoko punktowanych czasopismach polskich i anglosaskich. Po konflikcie z ówczesnym dziekanem, dr. hab. Jerzym Eiderem, który podobno nie chciał sfinansować postępowania profesorskiego oraz odwołał dr. hab. Pawła Cięszczyka ze stanowiska dyrektora Centrum, ten przeszedł ze swoim zespołem do Gdańska, gdzie szybko został prorektorem ds. studenckich. I teraz tutaj zaczęły się ukazywać dalsze, wieloautorskie publikacje w renomowanych czasopismach.

Na 7 listopada 2019 r. zarządzono wybory uzupełniające na stanowisko rektora, do których zgłosił się już zdrowy prof. Moska i je wygrał. Szybko powołał na stanowiska prorektorów prof. Jagiełłę i prof. Dudę-Biernacką. „Nowy-stary” rektor na 9 stycznia 2020 r. zarządził wybory rektora na kadencję 2020-2024, które wygrał prof. Paweł Cięszczyk (na fot.). Formalnie obejmie władzę 1 października 2020 r.

Tymczasem 2 stycznia 2020 r., na skutek wcześniejszej skargi kilku profesorów do Komisji Etyki w Nauce PAN, wszczęto wyjaśniające postępowanie dyscyplinarne wobec rektora Waldemara Moski, które prowadzi rzecznik dyscyplinarny ministra nauki i szkolnictwa wyższego, prof. prawa z UMCS w Lublinie Katarzyna Dudka. Rektorowi postawiono 10 zarzutów, które – jak napisał „Dziennik Bałtycki” – dotyczą „m.in. wyłudzenia z ministerstwa 1 mln zł dotacji z tytułu studiowania zagranicznych studentów na kierunkach anglojęzycznych bez znajomości języka Szekspira, wyprowadzenia 4,5 mln zysków z międzynarodowego projektu do klubu sportowego, którego jest prezesem, zerwania umowy ajencji lokalu gastronomicznego na terenie uczelni, co zaowocowało koniecznością wypłaty odszkodowania w wysokości ok. 100 tys. zł, przypisanie sobie autorstwa części cudzych artykułów naukowych z zakresu genetyki, dopuszczenie się manipulacji przy wyborach na rektora, wypowiedzenie umowy o pracę członkom Komitetu Założycielskiego nowo powstałego Akademickiego Związku Zawodowego AWFiS, a także wykonywania dodatkowej pracy zarobkowej bez zgody senatu uczelni”.

Ciekawy jest fakt, że rzecznik będzie badał 8 artykułów naukowych z genetyki, których współautorem jest prof. Moska, historyk sportu i trener II klasy piłki siatkowej oraz tenisa stołowego. Kwestia świadomego czy też wymuszonego dopisywania się do artykułów naukowych (tzw. darmowe współautorstwo) jest swoistą korupcją naukową, z którą trudno walczyć i która panoszy się w wielu dziedzinach nauki nie tylko w Polsce. O zakończeniu tej sprawy będziemy informować.

(MW)

Wróć