logo
FA 02/2020 Informacje i komentarze

Patrycja Serafin

Bezkompromisowi i nieobojętni

Patrycja Serafin, przewodnicząca Zarządu Krajowego NZS

Bezkompromisowi i nieobojętni 1

Fot. Agata Hułas

Przez 40 lat NZS przeżył strajki na uczelniach i w zakładach pracy, stan wojenny, zmianę ustrojową oraz odzyskanie wolności, o którą walczył. Po tym wszystkim musiał odnaleźć się w nowej rzeczywistości i znaleźć swoje miejsce w tak naprawdę innym świecie. Czemu nazywam to innym światem?

W 1980 roku, kiedy powstawało Niezależne Zrzeszenie Studentów, cel naszej działalności był jasno określony. Studenci stawali przeciwko władzy komunistycznej. Walczyli o niezależną od władz państwowych organizację studencką, o przestrzeganie podstawowych swobód politycznych i praw człowieka oraz o poszanowanie polskich tradycji niepodległościowych. Dzięki ich staraniom NZS został zarejestrowany jako pierwsza niezależna od władzy organizacja studencka w bloku państw komunistycznych. W czasie stanu wojennego został zdelegalizowany, więc przeniósł swoją działalność do podziemia. Lata 80. i 90. były dla enzetesiaków czasem walki o prawa przysługujące im jako obywatelom. Był to czas buntu i wyrażania niezadowolenia.

Dziś członkowie NZS (i studenci w ogóle) mierzą się z innymi problemami. Martwi nas przyszłość planety i nasza własna, uczymy się i obserwujemy świat. Działamy na różnych polach. Czerpiąc z tradycji organizacji, zajmujemy się obroną praw studentów i poprawianiem ich sytuacji. Prowadzimy projekty kulturalne, ekologiczne, charytatywne, konkursy ogólnopolskie, które pozwalają zdobywać naszym członkom cenne doświadczenie. Jesteśmy patriotami – w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi przygotowujemy akcję „Studiuję Głosuję”, w ramach której będziemy zachęcać młodych do pójścia w maju do urn oraz tłumaczyć programy wyborcze kandydatów.

Podsumowując, naszym dzisiejszym celem jest rozwijanie się i tworzenie organizacji, która pozwala członkom na wymianę najróżniejszych, czasem nawet przeciwnych, opinii.

Za nami stoi długa historia pełna pięknych chwil i wielu nauczek. Od roku 1980 wiele się zmieniło, jednak tym, co łączy dawnego studenta z obecnym jest chęć działania dla swojego otoczenia. Organizując obchody 40-lecia, chcemy stworzyć okazję do utrwalenia relacji między różnymi pokoleniami NZS-u. Co wyróżnia nasze Pokolenie Przemian? Bezkompromisowość i brak obojętności, zarówno w 1980, jak i w 2020 roku.

Wróć