logo
FA 01/2020 INFORMACJE I KOMENTARZE

Złoty jubileusz UG

Uniwersytet Gdański kończy w tym roku 50 lat. Został powołany 20 marca 1970 roku. Powstał z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Obecnie jest największą uczelnią wyższą na Pomorzu. Jej mury przez minione półwiecze opuściło 202 139 absolwentów.

Na jedenastu wydziałach kształci się dziś 25 794 studentów, w tym 433 obcokrajowców. Zdecydowana większość (16,7 tys.) w trybie stacjonarnym. Mogą wybierać z oferty 87 kierunków, a dodatkowo rozwijać swoje zainteresowania w 160 kołach naukowych. Na studiach doktoranckich jest 1061 osób, a w szkołach doktorskich – 92.

Kadra naukowo-dydaktyczna UG liczy 1789 pracowników, w tym 150 profesorów, 442 doktorów habilitowanych, 890 doktorów i 307 magistrów. W wyniku ostatniej parametryzacji jedna jednostka – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed – otrzymała kategorię A+. Ponadto 5 wydziałów dostało kat. A i tyle samo kat. B. Uniwersytet posiada uprawienia do doktoryzowania w 20 dyscyplinach naukowych, a do habilitowania w 14.

W zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej znajduje się blisko 1,7 mln woluminów.

Jako jedna z pięciu polskich uczelni UG tworzy sieć 17 uniwersytetów europejskich wybranych w konkursie Komisji Europejskiej „European Universities”. Wraz z partnerami z Hiszpanii, Chorwacji, Francji, Niemiec i Malty wszedł do konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego (European University of the Seas – SEA-EU).

Uczelnia realizuje obecnie 68 międzynarodowych i prawie 200 krajowych projektów naukowych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych na łączną kwotę ponad 350 mln zł. Jednym z nich jest prestiżowy ERC Starting Grant, który w ub. roku trafił do dr. hab. Michała R. Szymańskiego, który na 5-letnie badania mechanizmu naprawy DNA w ludzkich mitochondriach otrzymał 1,5 mln euro. UG znajduje się w czołówce jednostek pozyskujących najwięcej środków z Narodowego Centrum Nauki (w ub.r. – 27 mln zł). Jest także dwukrotnym laureatem Programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – Międzynarodowe Agendy Badawcze. Za 76 mln zł stworzono Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (kierowane przez prof. Theodore’a Huppa) oraz Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych (prof. Marek Żukowski).

MK

O kampusie oliwskim UG czytaj na IV stronie okładki

Wróć