logo
FA 01/2020 INFORMACJE I KOMENTARZE

Sprostowanie

W artykule na temat konferencji dotyczących historii matematyki, który został opublikowany w FA nr 6/2019 na str. 9, w wyniku skrótów dokonanych przez redakcję pojawiła się błędna – zdaniem autora artykułu, prof. Witolda Więsława – informacja, że Polskie Towarzystwo Matematyczne nadal „firmuje konferencje historyczne, które są organizowane przez różne uczelnie”. Tymczasem w oryginale tekstu zdanie dotyczące współpracy organizatorów konferencji z PTM brzmiało: „Kolejne konferencje były organizowane przez różne uczelnie. XXV Konferencja była ostatnią firmowaną przez PTM”.
Za błąd powstały w wyniku prac redakcji przepraszamy autora artykułu i czytelników FA. W wersji on-line FA 6/2019 czytelnicy mogą znaleźć pełną wersję artykułu, bez skrótów redakcyjnych.

Redakcja

Wróć