logo
FA 01/2020 INFORMACJE I KOMENTARZE

Najlepsi w publikacjach

Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego zostały laureatami ELSEVIER Research Impact Leaders Award 2019.

Nagroda, przyznawana w sześciu kategoriach, promuje wysoką jakość badań naukowych i ich umiędzynarodowienie. Kapituła bierze pod uwagę wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań w danej dyscyplinie.

W obszarze nauk rolniczych i przyrodniczych nagrodę odebrał prof. Sławomir Wiak, rektor PŁ. Co szósta publikacja łódzkich naukowców z dziedziny rolnictwo i nauki weterynaryjne znajduje się wśród 10% najczęściej cytowanych. Jedna z nich, dotycząca wpływu probiotyków, prebiotyków i symbiotyków na zdrowie człowieka, uzyskała ponad 10-krotnie lepsze cytowania niż średnia światowa.

W obszarze nauk inżynieryjnych i technicznych nagroda trafiła do rąk prof. Anny Halickiej, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym PL. Lubelscy badacze najwięcej publikują w naukach inżynierskich i technicznych. Co trzecia praca dotyczy materiałoznawstwa. Badania z zakresu materiałów biodegradowalnych i opakowań były cytowane prawie 12 razy lepiej aniżeli podobne publikacje w tej dyscyplinie.

W obszarze nauk humanistycznych nagrodę odebrał prof. Roman Cieślak, rektor SWPS. Badania skupiają się na tematach związanych z metodami uczenia, psychologią, podejmowaniem decyzji czy językoznawstwem, a ich wyniki cytowane były o ponad 50% lepiej aniżeli inne w tej samej dyscyplinie.

W obszarze nauk o zdrowiu i medycznych uhonorowano UJ, który reprezentował prof. Tomasz Grodzicki, prorektor ds. Collegium Medicum UJ. Prace krakowskich naukowców poruszają tematy z takich zagadnień, jak: nowotwory (neoplasma), immunoterapia, microRNA czy choroby cywilizacyjne. Publikacje te stanowią 1/3 dorobku uczelni i były cytowane ponad dwukrotnie lepiej niż inne w tej dyscyplinie.

W obszarze nauk przyrodniczych nagrodę przyznano UW, a odebrała ją prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, była rektor uczelni. Publikacje z zakresu Natural Science stanowiły na UW prawie 55% ogółu. Dotyczą galaktyk, gwiazd i planet, wykorzystania grafenu czy katalizy chemicznej. Prace te były cytowane o 57% lepiej niż średnia światowa.

W obszarze nauk społecznych triumfowała Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (nagrodę wręczono rektorowi prof. Wiesławowi Bielawskiemu). Prawie 60% publikacji naukowców z SGGW znajdowało się w tytułach z pierwszych 25% najbardziej cytowanych czasopism. Najwięcej z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej. Na szczególną uwagę zasługuje artykuł traktujący o prognozach przyszłego wpływu zmian klimatycznych na zasoby wodne cytowany ponad 12 razy lepiej aniżeli średnia światowa.

Uroczystość towarzyszyła konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”, organizowanej wspólnie przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Polską Komisję Akredytacyjną.

MK

Zdjęcia na III stronie okładki

Wróć