logo
FA 01/2020 INFORMACJE I KOMENTARZE

Międzynarodowe Agendy Badawcze na UG

Jednym z największych sukcesów badaczy z UG jest uzyskanie dwóch grantów o łącznej wysokości 76 milionów złotych w programie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Międzynarodowe Agendy Badawcze. Na UG powstały dwa międzynarodowe centra badawcze z udziałem naukowców i młodych badaczy z całego świata. Są to Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych, na czele którego stanął prof. Marek Żukowski z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG (41 mln zł) oraz Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, które prowadzi dwóch światowej klasy naukowców – prof. Ted Hupp i prof. Robin Fahraeus (35 mln zł).

W Międzynarodowym Centrum Teorii Technologii Kwantowych (International Centre for Theory of Quantum Technologies, ICTQT) naukowcy prowadzą badania w zakresie fundamentalnych zagadnień fizyki kwantowej, komunikacji i informacji kwantowej oraz technologii kwantowych. Działalność Centrum jest skupiona na rozwoju nowych technologii, z naciskiem na cyberbezpieczeństwo oraz nowe techniki obliczeniowe. To badania, które będą stanowiły podwaliny dla kluczowych w przyszłości branż technologii informatycznych, takich jak bezpieczeństwo i rozwój internetu kwantowego, komputerów kwantowych oraz sieci kwantowych, a także rozwój symulacji kwantowych. Kwantowe szyfry są całkowicie bezpieczne, a możliwość ich złamania oznaczałaby złamanie praw Natury. Zagranicznym partnerem strategicznym jest Instytut Optyki Kwantowej i Informacji Kwantowej Austriackiej Akademia Nauk (IQOQI-Vienna)

Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (International Centre for Cancer Vaccine Science, ICCVS) prowadzi badania nad możliwościami wykorzystania układu odpornościowego w walce z nowotworami. Pozyskaną wiedzę będzie można w przyszłości wykorzystać w klinicznych i przemysłowych pracach nad szczepionkami przeciwnowotworowymi i immunoterapeutykami, dzięki którym leczenie onkologiczne będzie skuteczniejsze. Zagranicznym partnerem strategicznym jest Uniwersytet w Edynburgu.

(BCD)

Wróć